Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nın (VİOP) en çok ilgi gören yatırım araçlarından VİOP30 Endeks sözleşmesinde yatırım yapanların yakından takip ettiği gelişmeler içinde VİOP30 endeksini etkileyen faktörler yer alıyor.

VİOP30 endeksinde VİOP’un kaldıraç sisteminden ve çift yönlü işlem imkanı avantajından faydalanarak yatırım yapan yatırımcılar bilinçli olarak da VİOP 30 endeks sözleşmesinin fiyatlarını etkileyen faktörleri izliyor. Gerçi VİOP’ta yeni olan hatta VİOP 30 endeks kontratına yeni yatırım yapan yatırımcılar için VİOP 30 endeksini etkileyen faktörler piyasanın bilinmezleri gibi algılanabilir. Ya da VİOP 30 endeksini etkileyen faktörlerin sadece piyasanın profesyonelleri tarafından keşfedildiği düşünülebilir.

VİOP 30 endeksini etkileyen faktörler piyasada yeni olan yatırımcıların gözlerinde büyüttükleri gibi ulaşılmaz bilgiler değildir. VİOP 30 endeks kontratına dayanak varlık olan BİST 30 endeksini etkileyen tüm gelişmeler VİOP 30 endeksini etkileyen faktörler arasındadır. Bu düz mantıkta Borsa İstanbul hisse senedi piyasasını etkileyen gelişmeler VİOP 30 endeks kontratı için de geçerlidir. Çünkü VİOP30 endeksinin fiyatı; spot piyasa BİST30 endeksinin fiyatına taşıma maliyetinin eklenmesi ile oluşur. VİOP30 endeks kontratının vadeli olması sebebiyle spot piyasa üzerine eklenen taşıma maliyeti yatırımcının gelecek ile ilgili öngörülerine bağlı olarak paranın kullanma maliyeti olan faiz olarak kabul edilebilir.

VİOP30 endeksini etkileyen faktörler içinde bilindiği üzere en büyük etken makroekonomik gelişmelerdir. Daha sonra, siyasi gelişmeler, jeopolitik riskler, küresel piyasalarda gelişmeler, global konjonktür gibi faktörler sayılabilir.

Makroekonomik gelişmeler

VİOP30 endeksini etkileyen faktörler makro ekonomik gelişmeler içinde ekonomik büyüme, enflasyon, merkez bankalarının para politikaları, dış ticaret dengesi, cari açık ya da cari fazla, faizlerin yönü, işsizlik, mali politikalar, sektörel süspansiyonlar- destekler vergiler, kapasite kullanım oranı gibi birçok makro ekonomik veriyi, para ve mali politikayı makro ekonomik gelişmeler başlığı altında inceleyebiliriz.

Siyasi riskler

Ülkelerin ekonomik-siyasi-iç ve dış politikalarının belirleyicisi olan hükümetler değiştiği seçim dönemlerinde piyasalar olumsuz etkilenir. Çünkü seçim sonuçları yeni hükümet, yeni siyasi-ekonomik-mali-dış ve iç politikaların devreye gireceği beklentisini gündeme getirir ki buda belirsizlikleri sevmeyen piyasalar için risk olarak kabul edilir. Tabii, seçim sonrası piyasaların seveceği kararların uygulamaya konacağı beklentisi ise piyasaları pozitif etkiler.

Jeopolitik riskler

VİOP30 endeksini etkileyen faktörler arasında önemli bir yeri olan jeopolitik riskler de VİOP 30 endeks sözleşmesinin yönünde önemli bir etkiye sahiptir. Ülkenin içinde bulunduğu coğrafya, sınır komşuları ile ilişkileri, kısaca ülkenin içinde bulunduğu coğrafyada savaş, sınır komşuları ile yaşanabilecek tüm gerilimler jeopolitik riskler içinde yer alır. Bu çerçevede de diğer piyasalar gibi VİOP 30 endeksi de olumsuz etkilenir.

VİOP30 endeks sözleşmesini etkileyen faktörler ve bu faktörlerin analizi yatımcının bilgi ve deneyim kazanması gerektiren konular arasındadır. Bu noktada analiz ve uzman desteği yatırım kararlarının başarısına direkt yansır. Daha fazla bilgi için sektörün ödüllü ve lider kurumu GCM VİOP’un üstün müşteri memnuniyeti odaklı çalışan müşteri temsilcilerinden bilgi alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.gcmforex.com/viop adresini ziyaret edebilirsiniz.