Piyasalarda uzun zamandır konuşulan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz artırım kararı vermesinin Türk varlıklarına etkisinin pozitif olacağı yorumlarının gerçeklik payı nedir? Gerçekten TCMB’nın faiz arıtırm kararının Türk varlıkları üzerinde etkisi pozitif midir? Peki, TCMB’nin faiz artırım kararı piyasaları ve ekonomiyi nasıl etkiler? İşte bu ve benzeri sorularda yatırımcının ilk öncelikle TCMB’nın faiz arıtım kararı vermesinin altında yatan temel faktörlere dikkat etmesinde fayda var.

TCMB neden faiz artırımına gidiyor, TCMB faiz arıtımına gitmek istemediği dönemlerde piyasalar neden TCMB’na faiz artırımı yapması için baskı yapıyordu? İşte tüm bu soruların tek bir muhatabı var: TCMB.

TCMB’nın Türk lirasının diğer para birimleri karşısında değerini korumanın hatta değerlenmesine katkı sağlayacak politikalar ilk önceliğini oluşturuyor. Bu çerçeve de TCMB’nın faiz kararı ve TCMB’nın faiz karının Türk varlıkları üzerindeki etkisi daha da önemli hale geliyor.

TCMB neden faiz artırır

TCMB’nin faiz kararları Türk lirasına dolayısı ile Türk varlıklarına yabancı ilgisini artmasını sağlayacak önemli bir para politikası aracıdır. TCMB para piyasalarını daha açık ifade ile TL’nin değerini piyasadaki para miktarı ile oynayarak yapar. TCMB’nın piyasadaki TL varlıklarının likiditesi ile oynaması ile faiz artırımı ile okur.

TCMB faiz artırımına gittiği zaman eğer ki reel faiz yabancı yatırımcının alternatif getiri araçlarından daha fazla getiri elde etmesini sağlıyorsa yerli ve yabancı yatırımcı Türk tahvil ve bonolarına yatırım yapar. Yine TCMB faiz artırımına gittiği zaman tasarruf eğilimini artırır ve yatırımcının mevduata yani TL birikimlerine yönelmesine zemin hazırlar. Böylece enflasyonu kontrol altına rahatlıkla alabilir fakat burada faiz silahı iki ucu keskin silah gibidir.

TCMB faiz kararları Türk varlıklarını pozitif etkilerden enflasyonun, reel sektör yatırımlarının,, tüketimin üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. İşte küresel piyasalarda ve yurt içinde risklerin artığı dönemlerde TL’nin her değer kaybında TCMB faiz silahına her zaman sarılmaz. TCMB para politikaları uzun sürelidir. İstikrarlı olmalıdır. Mali disiplin ile uyumlu olmalıdır.

TCMB’nin faiz artırımı ne anlama gelir?

TCMB dahil tüm ülkelerde merkez bankaları o ülkedeki para politikalarını belirler. Para politikalarını belirlerken de faiz, açık piyasa işlemleri (APİ) karşılıklar olmak üzere üç aracı kullanır. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde faiz artırım kararı TL’nin değer yitirdiği, ekonomilerin ısındığı dönemlerde etkin olarak kullanılır.

TCMB faiz artırarak piyasadaki para miktarını kontrol etmeye çalışır. TCMB’nin 2017 ve 2018 döneminde girdiği faiz politikalarının altında TL’nin diğer ülke para birimleri karşısında değerini korumak (kur politikası), yabancı yatırımcının TL varlıklarına (tahvil-bono-fon) ilgisini devam ettirmek, fon yaratmak gibi politikaları mevcuttur.

TCMB’nin faiz kararı aldığında etkilenen Türk varlıkları

TCMB’nın faiz artırım kararı aldığında ilk etkilenen Türk varlığı tahvil/bonolar ve hisse senetleridir. TL varlıklarının getirisinin artması bu varlıkları yabancı yatırımcı nezdinde cazip hale getirecektir. Dolayısıyla TL varlıklarına sermaye girişi yaşanacaktır. Bu gelişmeler çerçevesinde ise Türk lirası diğer para birimleri karşısında özellikle Türk eurobondları pozitif etkilenecektir. Tabi bu arada risk priminin de yatırımcı için cazip olması gerekmektedir.

TCMB faiz artırımı sonrası VİOP’ta yatırım fırsatları

TCMB’nin faiz kararları Türk varlıklarına pozitif yansıması gerek hisse piyasasında gerekse VİOP tarafında yatırımcı için potansiyel getiri fırsatları yaratır. Spot hisse senetlerinde ve vadeli piyasada kaldıraçlı olarak daha az başlangıç sermayesi ile daha düşük maliyetlerle hem hisse vadeli işlem sözleşmelerine hem paritelere hem de tahvil/bono sözleşmelerine yatırım imkanı değerlendirilebilir. Daha fazla bilgi için sektörün lider kurumu GCM Menkul Kıymetler’in web adresi www.gcmforex.com adresini ziyaret edebilirsiniz.