Borsanın en yüksek hacimli ilk 30 hissesinden oluşan BİST 30’un düşüş ve yükselişini etkileyen faktörler yatırımcının doğru zamanda doğru stratejiyle pozisyon açması ve kapaması açısından çok önemlidir. BİST 30 endeksi Borsanın en iyi bilinen endekslerinden olmasına rağmen yatırımcının bu finansal üründe başarılı olamaması yatırımcının borsa bilgilerini tekrar gözden geçirme ihtiyacına işaret eder.

BİST 30’un düşüş ve yükselişini etkileyen faktörlerin kapsamlı olarak bilinmesi borsada yatırımcının gelirlerini artırırken güncellenmemiş eksik finans ve ekonomi haberleri bilgileri yatırımcının borsadan uzaklaşmasına bile neden olabilir.

BİST30 endeksi Borsanın en popüler hisselerinin performansını içermesi açısından gözde yatırım aracıdır. BİST30’un düşüş ve yükselişini etkileyen faktörler de bu çerçevede önemlidir.

BİST30 endeksi ile Türk ekonomisinin en güçlü şirketlerinin performanslarına ortak olabilmek neredeyse birçok yatırımcı için bu piyasada itici güçler arasındadır. Yatırımcı Borsa 30 endeksine yatırım yaptığında halka açık olan şirketlerin de aynı zamanda hissedarı gibi temettü ödemelerinden ve sermaye artırımlarının yansımalarının hisseye yansımalarından etkilenir. Bu açıdan da BİST30’un düşüş ve yükselişini etkileyen faktörler önem kazanır.

BİST 30 endeksinin dayanak varlık olduğu VİOP 30 endeksi de kaldıraçlı piyasalara ilgi duyan ve spot piyasa risklerini vadeli piyasada hedge etmek isteyen yatırımcılar için caziptir. Tabi yatırım yaparken BİST30’un düşüş ve yükselişini etkileyen faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerekir.

BİST30!a ilgi duyan yatırımcılar için Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören endeksler BİST30 ile sınırlı değildir. Ayrıca BİST100, BİST50, BİST Mali ve BİST Sınai endeksleri de ilgi görür. Bu endeksler Türk ekonomisinin ve piyasaların yönüyle ilgili referans bilgi üretmesi açısından da önemli bir gösterge ve yatırım aracıdır.

BİST30’un düşüş ve yükselişini etkileyen faktörler

Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören hisseleri etkileyen tüm gelişmelerle BİST30’un düşüş ve yükselişini etkileyen faktörler aynıdır. Tek fark etki derecesidir.

Şirket performanslarını etkileyen global ve yerel makro ekonomik gelişmeler, siyasi ve jeopolitik riskler, alternatif yatırım araçlarının getirileri temel faktörler halka açık şirketleri de aynı derecede etkiler. Bu çerçevede de Borsa İstanbul’da işlem gören BİST30 endeks hisselerin düşüş ve yükselişini etkileyen faktörler aynıdır.

BİST 30’un düşüş ve yükselişini etkileyen faktörleri ana başlıklar halinde şu şekilde inceleyelim

Jeopolitik gelişmeler ve ülke riski

BİST 30’un düşüş ve yükselişini etkileyen faktörler arasında jeopolitik gelişmeler ve riskler öncelikli unsurlar arasındadır. Ülkenin içinde bulunduğu coğrafya, ülkenin yer altı ve yer üstü zenginlikleri, ülkenin diğer ülkelerle işbirlikleri, gerilimleri ya da savaşları, yurtiçi siyasi ekonomik gelişmeler ve risklerini içeren ülke riskleri BİST 30 endeksini etkileyen önemli gelişmeler arasındadır.

Küresel konjonktür ve makro ekonomik gelişmeler

Küresel ekonomide büyüme – küçülme, ülke ekonomisine yansımaları, yerel ekonomideki gelişmeler BİST30’un düşüş ve yükselişini etkileyen faktörler arasındadır. Daha açık bir ifade ile makroekonomik gelişmeler başlığı içinde GSMH, enflasyon, istihdam, işsizlik, tüketici güven endeksi, tarım dışı istihdam, kapasite kullanım oranı, cari açık, dış ticaret verileri, döviz kuru, mali politikalar, vergiler dahil ülke ekonomisini etkileyen tüm makro ve mikro ekonomik gelişmelerin BİST30’un düşüşünü ve yükselişini etkileyen gelişmeler arasındadır.

Siyasi gelişmeler ve riskler

Piyasalar dolayısıyla da borsalar üzerinde etkili olan diğer bir gelişme ise siyasi gelişmeler ve risklerdir. Ülkede seçim, koalisyon, siyasi riskler, istikrarlı siyasi politikalar ile yönetilmesi, hükümetlerin mali-ekonomik ve siyasi politikaları ve ülke ekonomisine etkileri ekonomiyi –reel sektörleri- şirketleri dolayısıyla BİST30’un düşüş/ yükselişini borsada işlem gören hisselerin fiyatlarını etkiler.

Siyasi gelişmeler ve riskler aynı zamanda ülke para birimi, enflasyon, faizler üzerinde güçlü etkiye sahiptir. Bu yönde de BİST 30 endeksini oluşturan şirketlerin hisseleri üzerinde de etkilidir. Çünkü tüm bu gelişmelerden şirketler ve bu bağlamda da hisseleri direkt etkilenir.

BİST 30’un düşüş ve yükselişini etkileyen faktörler hakkında bilgi

Borsa pay piyasasında ve VİOP’ta BİST 30 endeksinde daha bilinçli işlem yapmanıza katkı sağlayacak finansal okuryazarlık eğitimleri, seminer ve webinarlar, VİOP demo hesap, araştırma analiz ve raporları dahil tüm GCM hizmetleri hakkında GCM Menkul Kıymetler’in üstün müşteri memnuniyeti odaklı çalışan müşteri temsilcilerinden yardım alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.gcmforex.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.